روز دوشنبه ۱۴ مرداد ماه، اولین جلسه اولیا و مربیان پیش دبستان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با موضوع آشنایی با مدرسه و تبیین برنامه های پیش دبستان و روز سه شنبه اولین جلسه پایه اول با معرفی چارت سازمانی و تشریح قوانین آموزشی و اجرایی، برگزار شد.