طرح آموزش رباتیک (کلیه پایه‌ها)

کارگاه‌های رباتیک مبتنی بر سه محور آموزش خلاقیت، مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی برگزار می‌شود:

  • ۱- خلاقیت: با توجه به سن پایین کودکان در پایه‌های پیش دبستان، اول و دوم و عدم شناخت کافی با مفاهیم ساده هندسی،ربات‌هایی را کار می‌کنند که ضمن آشنایی با مفاهیم ساده هندسی و مکانیکی و مقداری الکترونیک، خلاقیت خود را پرورش داده و مهارت‌های دست‌ورزی آنان تقویت شود.

دانش ۱ (پایه‌ی اول)

دانش ۲ (پایه‌ی دوم)

  • ۲- مهارت‌آموزی: پس از طی مرحله اول و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم هندسی و پرورش خلاقیت، وارد مرحله کسب مهارت خواهند شد تا ضمن ساخت ربات، مهارت‌آموزی را تجربه کنند. هر ربات با ویژگی‌های منحصر به فرد خود هدف آموزشی خاصی را دنبال می‌کند.
  • ربات آتش‌نشان (پایه سوم)

آشنایی با لحیم کاری و مفاهیم مقدماتی مکانیک

  • ربات فوتبالیست (پایه چهارم)

آشنایی با لحیم کاری پیشرفته

  • آشنایی با قطعات الکترونیکی (پایه پنجم)
  • ربات جنگنده مقدماتی (پایه پنجم)

آشنایی با نقشه کشی و مفهوم اندازه گیری

برشکاری با اره

سوراخکاری با دریل

چسب کاری و نحوه اتصال قطعات برش خورده

  • ربات ربوسنسور (پایه ششم)
  • ۳- دانش‌افزایی

در این مرحله دانش‌آموزانی که دوره‌های قبلی را طی نموده‌اند، در پایه ششم در سه رشته:

کامپیوتر، الکترونیک و مکانیک آموزش می‌بینند.