برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی کردان در هفته آتی

منتخبی از عکس های کلاس هنری چاپ لینو پایه هشتم , تابستان ۹۸

اردوی فرهنگی تفریحی پایه نهم , اردوگاه عصر انقلاب

اردوی فرهنگی تفریحی شهرک سینمایی غزالی ۹۸/۴/۲۳

کلاس های هنری پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۹۸-۹۹