تصاویر منتخب از مشاوره آنلاین معاونت فرهنگی با دانش آموزان

تصاویری از برگزاری لیگ پرشور والیبال درون مدرسه ای

تصاویری از تمرین گروه نمایش دبیرستان برای شرکت در مسابقات اسوه حسنه

تصاویر و ویدئویی کوتاه از تمرین گروه سرود دبیرستان سلام همت

تصاویری از تحویل پک های پژوهشی به دانش آموزان پایه هشتم و نهم

تصاویری از دیدار حضوری معاونت فرهنگی با دانش آموزان