برگزاری همایش هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم توسط جناب آقای همدمی مسئول پایه نهم

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸