اولین روز تحصیلی سال جدید ۱۴۰۰ کنارهم / رو به جلو ، پر قدرت تر از همیشه😍💪

افتخار آفرینان دبیرستان دوره اول سلام همت در هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

پیام تبریک پیشاپیش عید باستانی نوروز توسط مدیریت محترم دبیرستان دوره اول سلام همت جناب آقای علیرضا طاهری