ماهرترین حشره روی زمین در معماری با ترکیب صمغ کاج، الیاف گیاهان و گل، آشیانه خود را می‌سازد به همین دلیل به زنبور معمار معروف است.این زنبور خانه خود را به شکل کوزه و سفال می سازد و اگر روزی در طبیت سفال های کوچکی بروی گیاهان دیدید تعجب نکنید!

این زنبور رس هایی را که برداشته می تواند به نقاط دوردست ببرد تا آن ها را با آب مخلوط کرده و گل لازم را برای ساخت خانه خود بسازد. این گونه در درون گلدان های خاک رسی که خودش می سازد زندگی می کند!این زنبور در انگلیسی تحت عنوان زنبور ماسون نیز شناخته می شود.
همه گونه های شناخته شده این گونه زندگی انفرادی دارند و به ندرت نیز زندگی اجتماعی در این گونه مشاهده شده است.این زنبور بصورت شکارچی زندگی می کند و گونه های لارو سوسک کرم و عنکبوت را شکار و تغذیه می کند.
چرخه زندگی جاندار از چند هفته تا بیش از یک سال از تخم گزاری به طول می کشد.این زنبور پس از ساخت لانه و تخم گزاری امنیت فرزندان خود را تامین می کند.این نوع زنبور به ندرت انسان را نیش می زند ولی محل نیش آن نیز بسیار دردناک است.بدن این جاندار و اندام او بسیار زیبا و دارای رنگ آمیزی بسیار جالبی است.