تبدیل واحد ها

 

۱ متر = ۱۰ دسی متر
۱ متر = ۱۰۰ سانتی متر
۱متر = ۱۰۰۰ میلی متر
۱ متر = ۱۰۰۰۰۰۰ میکرون یا میکرومتر
۱ متر = ۳۹٫۳۷ اینچ
۱ متر = ۰٫۰۰۱ کیلومتر
۱ دسی متر = ۱۰ سانتی متر
۱ دسی متر = ۱۰۰ میلی متر
۱ دسی متر = ۱۰۰۰۰۰ میکرون
۱ دسی متر = ۰٫۱ متر
۱ سانتی متر = ۰٫۰۱ متر
۱ سانتی متر = ۰٫۱ دسی متر
۱ سانتی متر = ۱۰ میلی متر
۱ سانتی متر = ۱۰۰۰۰ میکرون
۱ میلی متر = ۰٫۰۰۱ متر
۱ میلی متر = ۰٫۰۱ دسی متر
۱ میلی متر = ۰٫۱ متر
۱ میلی متر = ۱۰۰۰ متر
تبدیل واحدهای سطح
۱ هکتار = ۱۰۰۰۰ متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰ دسی متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰ سانتی متر مربع
۱ متر مربع = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی متر مربع
۱ متر مربع = ۰٫۰۰۰۱ هکتار
۱ دسی متر مربع = ۰٫۰۱ متر مربع
۱ دسی متر مربع = ۱۰۰ سانتی متر مربع
۱ دسی متر مربع = ۱۰۰۰۰ میلی متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۰٫۰۰۰۱ متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۰٫۰۱ دسی متر مربع
۱ سانتی متر مربع = ۱۰۰ میلی متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰٫۰۰۰۰۰۱ متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰٫۰۰۰۱ دسی متر مربع
۱ میلی متر مربع = ۰٫۰۱ سانتی متر مربع
تبدیل واحد های حجم
۱ متر مکعب = ۱۰۰۰ لیتر یا ۱۰۰۰ دسی متر مکعب
۱ متر مکعب = ۱۰۰۰۰۰۰ سانتی متر مکعب یا ۱۰۰۰۰۰۰ میلی لیتر
۱ دسی متر مکعب یا ۱ لیتر = ۰٫۰۰۱ متر مکعب
۱ دسی متر مکعب یا ۱ لیتر = ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب
۱ سانتی متر مکعب = ۰٫۰۰۰۰۰۱ متر مکعب
۱ سانتی متر مکعب = ۰٫۰۰۱ دسی متر مکعب یا ۰٫۰۰۱ لیتر
تبدیل واحد های وزن
۱ تن = ۱۰۰۰ کیلو گرم
۱ تن = ۱۰۰۰۰۰۰ گرم
۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰ گرم
۱ کیلو گرم = ۱۰۰۰۰۰۰ میلی گرم
۱ کیلو گرم = ۰٫۰۰۱ تن
۱ گرم = ۰٫۰۰۰۰۰۱ تن
۱ گرم = ۰٫۰۰۱ کیلو گرم
۱ گرم = ۱۰۰۰ میلی گرم

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *